Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Paratoi i Weithio Llwybrau Mynediad

Paratoi i Weithio

Nod y cymhwyster hwn yw rhoi'r cyfle i ddysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth o fywyd gwaith a gweithio gydag eraill, drwy gyfuniad o gyd-destunau/meysydd pwnc. Gall canolfannau ddewis adeiladu'r cymhwyster o amgylch un maes pwnc e.e. Cerbydau Modur neu Lletygarwch ac Arlwyo, neu ddewis unedau o amrywiaeth o feysydd pwnc er mwyn rhoi mwy o brofiad cyffredinol i ddysgwyr e.e. Gofal Gwallt, Gofal Anifeiliaid a Dylunio a Thechnoleg. Mae'r cymhwyster ar gael ar Lefel Mynediad 2 a 3.

Gwybodaeth Medi 2014: Dilewyd Uned 6161 TRIN GWALLT: CYFLWYNIAD STEILIO ac ni fydd ar gael i'w hachredu mwyach.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2026 038
stephen.oliver@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Clare Williams
029 2026 5059
clare.williams@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Paratoi i Weithio Adroddiadau'r Arholwyr Ionawr 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.