Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Paratoi am Fywyd Gwaith TGAU (Cwrs byr)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGAU Paratoi am Fywyd Gwaith (Cwrs byr), sydd ar gael yng Nghymru.

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2017. Bydd cyfle i ail sefyll yn Ionawr 2018


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPPunigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Asesiad dan Reolaeth

  • Cynghorir athrawon i ddarllen tudalennau 14 i 18 y fanyleb am gyngor manwl ynglyn â gweinyddu asesiad dan reolaeth Uned 2.
  • Mae'r tasgau asesiad dan reolaeth wedi'u hargraffu ar dudalenau 9 a 10 y fanyleb. Mae meini prawf yr asesiad dan reolaeth wedi'u hargraffu ar dudalennau 19 i 22 y fanyleb.
  • Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad mewnol i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2026 5038
stephen.oliver@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Clare Williams
029 2026 5059
clare.williams@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
TGAU Paratoi at Fywyd Gwaith Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.