Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Addysg Gorffol Cwrs byr (o 2017)

Rydym yn falch o gadarnhau bod Cymwysterau Cymru wedi cymeradwyo ein cymhwyster TGAU Addysg Gorfforol (Cwrs Byr) newydd. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru ac wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru: nid yw ar gael i ganolfannau yn Lloegr.

Er bod y cymhwyster yn cael ei adnabod fel un a addysgir o fis Medi 2017, bydd y cyfle asesu cyntaf ar gyfer y cymhwyster cwrs byr yn ystod Haf 2018. Mae hyn yn cyd-fynd â'n cymhwyster TGAU Addysg Gorfforol newydd y mae canolfannau wedi dechrau ei addysgu ym mis Medi 2016.

Adnoddau Addysg Gorfforol (Cwrs Byr)

Dogfennau allweddol

Adnoddau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau HyfforddiCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mike Neale
029 2026 5315
michael.neale@wjec.co.uk

Swyddog cefnogi Pwnc

Andrew O'Regan
029 2026 5097
andrew.ORegan@wjec.co.uk


Cymwysterau perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.