Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Addysg Gorfforol TAG UG/Safon Uwch (o 2016)

Dogfennau Allweddol

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Addysg Gorfforol diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Diweddariadau

Mae'n bleser gan CBAC gyhoeddi bod Cymwysterau Cymru wedi cymeradwyo'r gweithgareddau canlynol. Byddant yn cael eu hychwanegu at y rhestr o weithgareddau cymeradwy yn y fanyleb TAG Addysg Gorfforol 2016 (Cymru):

  • Karate
  • Achub Bywyd a Goroesiad Personol
  • Syrffio a Hwylfyrddio
  • Polo dŵr
  • Hoci iâ
  • Cyfeiriannu
  • Pêl-droed Gaeleg
  • Camogie
  • Chwarae Hyrli

Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc TAG

Sean Williams
029 2026 5485
sean.williams@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Andrew O'Regan
029 2026 5097
andrew.ORegan@wjec.co.ukCymwysterau perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Addysg Gorfforol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.