Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Addysg Gorfforol

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster


LCYMWYSTERAU GALWEDIGAETHOL


Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaeth


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mike Neale
029 2026 5315 / 07929358404
michael.neale@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2026 5485
sean.williams@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Andrew O'Regan
029 2026 5097
andrew.ORegan@wjec.co.uk