Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Datblygiad Personol a Chymdeithasol Llwybrau Mynediad

Datblydiad Personol a Chymdeithasol

Bwriad y cymhwyster hwn yw rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'r materion sy'n cyfrannu at ddatblygiad personol a chymdeithasol eu hunain ac eraill.

Yn dilyn adolygu’r cymhwyster hwn:

  • Ni fydd unrhyw uned ar gael ar Lefel 1 yn y cymhwyster hwn o fis Medi 2015 ar gyfer canolfannau sy’n dilyn rhaglen dwy flynedd. Mae'r cymhwyster hwn ar gael ar Mynediad 2 a Mynediad 3.
  • Bydd yr uned Ymwybyddiaeth o Fagu Plant (6108) yn cael ei thynnu’n ôl ar bob lefel.

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Mike Neale
029 2026 5315
michael.neale@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Tania Lucas
029 2026 5343
tania.lucas@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Datblygiad Personol a Chymdeithasol Adroddiadau'r Arholwyr Ionawr 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.