Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celfyddydau Perfformio TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Celfyddydau Perfformio, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Noder mai dyddiad gorffen gweithredol (h.y. y cyfle asesu olaf) y TGAU Celfyddydau Perfformio bydd haf 2017. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir gan y newid hwn i'r dyddiad gorffen gweithredol.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Uned 2 ac Uned 4

Uned 2 2017 Perfformiad Arddangos â Thema Iddo (Gradd Unigol)
Asesir y Perfformiad Arddangos â Thema Iddo ar gyfer yr arholiad Celfyddydau Perfformio Gradd Unigol: Uned 2 gan yr arholwyr allanol rhwng dydd Mercher, 15 Mawrth a dydd Llun, 15 Mai 2017.
Am fwy o wybodaeth, ewch i gylchlythyr rhif 18.

Uned 4 2017 Perfformiad wedi'i Gomisiynu (Dwyradd)
Asesir y Perfformiad wedi’i Gomisiynu ar gyfer yr arholiad Celfyddydau Perfformio Dwyradd: Uned Pedwar gan yr arholwyr allanol rhwng dydd Mercher, 15 Mawrth a dydd Llun, 15 Mai 2017.
Am fwy o wybodaeth, ewch i gylchlythyr rhif 19.

Uned 4 2017 Briff Perfformiad a Gomisiynwyd
Teitl Perfformiad a Gomisiynwyd Uned 4 2017 yw Yr alwad olaf. Dylid ei berfformio i gynulleidfa o bobl ifanc 12-16 oed.
Am fwy o wybodaeth, ewch i gylchlythyr rhif 95.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rachel Edwards
029 2026 5482
rachel.edwards@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Anna Parker
029 2026 5123
anna.parker@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Celfyddydau Perfformio Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.