Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ieithoedd Tramor Modern

Mae CBAC yn cynnig ystod o gymwysterau Ieithoedd Tramor Modern i ysgolion a cholegau ar draws Cymru a Lloegr.

LGalwedigaethol

Unedau Iaith (FfCCh )

Cyrsiau Lefel 1/Lefel 2

Cyfathrebu Byd-EangCysylltwch â ni:

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Ffrangeg (TGAU/TAG Lefel A) ac Almaeneg (TGAU)

Amanda Roberts
029 2026 5045
languages@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Sbaeneg (TGAU/TAG Lefel A) ac Almaeneg (TAG Lefel A)

Karl Sage
029 2026 5124
languages@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Cymwysterau galwedigaethol ITM


Claire Parry
029 2026 5402
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

TGAU / TAG Lefel A ITM

Candice Dempster
029 2026 5031
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Cymwysterau galwedigaethol

Gillian Wells
029 2026 5422
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc


Claire Williams
029 2026 5039
languages@wjec.co.uk