Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudio'r Cyfryngau TGAU

Cyfleodd ail-sefyll ar gyfer manylebau presennol Astudio'r Cyfryngau CBAC

Asesir y fanyleb presennol ar gyfer TGAU Astudio'r Cyfryngau yn ystod Haf 2018. Byddwn y derbyn cofrestriadau newydd ac ar gyfer ail-sefyll. Fe fydd cyfle ychwanegol ar gyfer ail-sefyll yn unig yn ystod Haf 2019.

Cysylltwch a entries@wjec.co.uk am fanylion pellach.Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n manyleb TGAU Astudio'r Cyfryngau, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.

Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Newyddion diweddaraf

Adnodd Newyddion

Mae ein adnodd newydd ar gyfer y testun arholiad Newyddion yn yr arholiad 2017/18 nawr ar gael ar ein gwefan adnoddau ar lein. Mae'r adnodd yn cynnwys ystod o weithgareddau rhyngweithiol a phrint sy'n berthnasol ar gyfer astudio papurau newydd.

Gwobrau Delweddau Symudol CBAC 2017

Rydym eisioes wedi cysylltu gyda'r rheiny sydd ar y rhestr fer neu yn derbyn cydnabyddiaeth arbennig felly does dim angen defnyddio'r ffurflen gais cyffredinol i gofrestru.Exam Topics

Arholiadau

Cyfres

Testun

Arholiad

Adran A

Arholiad

Adran B

Mehefin 2017

Newyddion

Papurau Newydd

Newyddion ar y Radio

Mehefin 2018

Newyddion

Newyddion ar y teledu

Gwefannau Newyddion


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Jo Johnson
029 2026 5091
jo.johnson@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sally Quinn
029 2026 5460
sally.quinn@wjec.co.ukCymwysterau perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Astudio'r Cyfryngau Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.