Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudio'r Cyfryngau TAG UG/U

Cyfleodd ail-sefyll ar gyfer manylebau presennol Astudio'r Cyfryngau CBAC

Asesir y fanyleb presennol ar gyfer TAG UG/U Astudio'r Cyfryngau yn ystod Haf 2018. Byddwn y derbyn cofrestriadau newydd ac ar gyfer ail-sefyll. Fe fydd cyfle ychwanegol ar gyfer ail-sefyll yn unig yn ystod Haf 2019.

Cysylltwch a entries@wjec.co.uk am fanylion pellach.


Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n manyleb TAG UG/U Astudio'r Cyfryngau, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.

Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Newyddion diweddaraf

Fe fydd y deunydd i'w defnyddio ar gyfer arholiad TAG Astudio’r Cyfryngau MS1 (1291) Haf 2017 ar ffurf clyweled.


Gwobrau Delweddau Symudol CBAC 2016

Rydym eisioes wedi cysylltu gyda'r rheiny sydd ar y rhestr fer neu yn derbyn cydnabyddiaeth arbennig felly does dim angen defnyddio'r ffurflen gais cyffredinol i gofrestru.Y Cyfryngau, Ffilm a Chyfathrebu yn y Brifysgol - Taflen i Fyfyrwyr

Mae The Media, Communication and Cultural Studies Association (MeCCSA), cymdeithas Addysg Uwch sy'n cynrychioli buddiannau’r cyfyngau, ffilm a chyfathrebu, wedi cynhyrchu taflen yn ddiweddar sy'n nodi'r dewisiadau i fyfyrwyr a fyddai'n hoffi parhau i astudio'r Cyfryngau, Ffilm a Chyfathrebu yn y Brifysgol.

Astudio Cyfryngau, Ffilm a Chyfathrebu yn y Brifysgol

Gall athrawon hefyd fod a diddordeb i ddarllen James Curran's Defence of Media Studies.


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Jo Johnson
029 2026 5091
jo.johnson@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sally Quinn
029 2026 5460
sally.quinn@wjec.co.ukCymwysterau perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Astudio'r Cyfryngau Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.