Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TAG UG/U Mathemateg a TAG UG/U Mathemateg Bellach o 2017

Rydym wedi datblygu cymhwysterau newydd TAG UG/U Mathemateg a TAG UG/U Mathemateg Bellach i'w haddysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017.

TAG Mathemateg: Asesiad cyntaf AS yn 2018, asesiad cyntaf Lefel A yn 2018.

TAG Mathemateg Bellach: Asesiad cyntaf AS yn 2018, asesiad cyntaf Lefel A yn 2019.

Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster Lefel TAG UG/U Mathemateg newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC


Mathemateg

Mathemateg Bellach


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld AdnoddauCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Syra Saddique
029 2026 5318
syra.saddique@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Rhian King
029 2026 5199
rhian.king@cbac.co.uk


Cymwysterau perthnasol

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.