Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Mathemateg TGAU (o 2009)

Mathemateg TGAU (hen fanyleb)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Mathemateg, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009).

Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

John Williams
029 2026 5310
john.williams@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Syra Saddique
029 2026 5318
syra.saddique@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Kathryn Rees
029 2026 5473
kathryn.rees@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Rhian King
029 2026 5199
rhian.king@cbac.co.ukCymwysterau perthnasol


Newydd
pdf document logo
Adroddiad Arholwyr TGAU Cymwysiadau Mathemateg (Peilot Par Cysylltiedig) Haf 2016
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
Adroddiad Arholwyr TGAU Mathemateg Llinol Haf 2016
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
Adroddiad Arholwyr TGAU Mathemateg Unedol Haf 2016
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
Adroddiad Arholwyr TGAU Dulliau Mathemateg Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.