Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Mathemateg a Phynciau Cysylltiedig TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG UG/U Mathemateg sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.


Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cymwysterau Safon Uwch

Mae cymwysterau safon Uwch â'r teitlau canlynol ar gael fel cyfuniad priodol o unedau.

  • Mathemateg
  • Mathemateg Bellach
  • Mathemateg Bur

Mae manylion llawn am y cyfuniadau o unedau a ganiateir wedi'u cynnwys yn y fanyleb.

O'r haf 2010, bydd A* ar gael yn y safon Uwch Mathemateg, safon Uwch Mathemateg Bellach a'r safon Uwch Mathemateg Bur.
Bydd angen i'r ymgeiswyr ennill o leiaf 480 GMU i gyd, ac;

  • yn y safon Uwch Mathemateg, cyfanswm o 180 GMU o leiaf yn C3 ac C4
  • yn y safon Uwch Mathemateg Bellach, cyfanswm o 270 GMU yn y tri gorau o M2, M3, S2, S3, FP2 ac FP3 a ddefnyddir i ddyfarnu safon Uwch Mathemateg Bellach
  • yn y safon Uwch Mathemateg Bur, cyfanswm o 270 GMU yn C4, FP1 ac FP2


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Syra Saddique
029 2026 5318
syra.saddique@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Rhian King
029 2026 5199
rhian.king@cbac.co.uk


Cymwysterau perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Mathemateg C1-C4 & FP1-FP3 Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TAG Mathemateg M1 i M3 a S1 i S3 Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.