Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Mathemateg Sgiliau Gweithredol

Mae cymwysterau Sgiliau Gweithredol ond ar gael i ganolfannau yn Lloegr.

Newyddion

Mae CBAC wedi penderfynu diweddu ei gymwysterau Sgiliau Gweithredol, gyda'r asesiad terfynol yn 2016. Dylai canolfannau nodi mai ym Mehefin 2016 y bydd y cyfle olaf i ymgeiswyr newydd eistedd yr arholiad a derbyn eu canlyniadau yn cynnwys cyfres llawn y Sgiliau Gweithredol. Bydd cyfle i ailsefyll ym mis Tachwedd 2016. Mae manylion pellach ar gael yng Nghylchlythyr 072 sydd ar Wefan Ddiogel CBAC.

Yn ddiweddar mae'r Adran Addysg wedi diwygio'r meini prawf sydd angen eu bodloni ar gyfer cymwysterau er mwyn denu pwyntiau perfformiad. Yn anffodus, nid yw cymwysterau FS o'r maint gofynnol ac felly ni fyddant yn cyfrif yn y tablau hyn ar ôl 2013.

Dyddiadau Pwysig

ASESIADAU HAF 2013

Arholiad lefel 1 a 2: Dydd Mercher 8 Mai 2013 a.m.
Mynediad 1, 2 a 3: 29 Ebrill - 24 Mai 2013

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â:

Kathryn Rees - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5473
E-bost: kathryn.rees@cbac.co.uk

Rhian King - Swyddog Cefnogaeth Pwnc Mathemateg
Ffôn: 029 2026 5199
E-bost: rhian.king@cbac.co.uk

Newydd
pdf document logo
Adroddiad Arholwyr Sgiliau Gweithredol Mathemateg Lefel 1 a 2 Haf 2015
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2015 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.