Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Tystysgrif Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol

Dogfennau Allweddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n manyleb Tystysgrif Lefel 2 Mathemateg ychwanegol.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Kathryn Rees
029 2026 5473
kathryn.rees@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Rhian King
029 2026 5199
rhian.king@cbac.co.ukCymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
Adroddiad Arholwyr Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.