Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Tystysgrif Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol

Dogfennau Allweddol

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd Tystysgrif Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol i'w addysgu gyntaf yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2010 (Asesiad cyntaf yn 2011). Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb newydd.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Kathryn Rees
029 2026 5473
kathryn.rees@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Sophie Gibbs
029 2026 5438
sophie.gibbs@wjec.co.uk


Cymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.