Q Menu
< Treforest Conference Facilities


Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

John Williams
029 2026 5310
john.williams@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Syra Saddique
029 2026 5318
syra.saddique@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Kathryn Rees
029 2026 5473
kathryn.rees@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Rhian King
029 2026 5199
rhian.king@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sophie Gibbs
029 2026 5438
sophie.gibbs@wjec.co.uk