Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Sgiliau Gweithredol

Mae cymwysterau Sgiliau Gweithredol ond ar gael i ganolfannau yn Lloegr.

Cysylltwch â:

Adran Sgiliau Gweithredol
Ffôn: 029 2026 5444
E-bost: functionalskills@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Adroddiad Archolwyr Sgiliau gweithredol Saesneg Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.