Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Hamdden a Thwristiaeth TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGAU Hamdden a Thwristiaeth, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr. Mae'r cymhwyster hwn yn annog canolfannau i ddatblygu dulliau a themâu traws-sector fel bod ymgeiswyr yn gallu cael cipolwg ar sectorau perthnasol, fel busnes, marchnata, gwasanaeth i gwsmeriaid, adwerthu a lletygarwch ac arlwyo.

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2018.

Byddwn yn parhau i gynnig y cymhwyster Lefel 1/2 mewn Twristiaeth.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


Lefel 3 Twristiaeth

Mae CBAC wedi creu datganiad o ddiben ar gyfer cymwysterau Lefel 3 Twristiaeth newydd a fydd ar gael i ganolfannau eu haddysgu o fis Medi 2017.

Gallwch weld y datganiad o ddiben ar-lein.


Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaeth i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r samplau asesiad dan reolaeth cyflawn i'w safoni yw dydd Gwener 5 Mai 2017.

Canllawiau ar gyfer tasgau'r Asesiad dan Reolaeth.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Michael Neale
029 2026 5315 / 07929358404
michael.neale@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Andrew O'Regan
029 2026 5059
andrew.oregan@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.