Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Y Gyfraith TAG UG/U

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.


L Newydd (o 2017)


Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2026 5167
joanna.lewis@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Christopher Barfoot
029 2026 5094
christopher.barfoot@wjec.co.uk