Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lladin TGAU (o 2016)

TGAU Lladin dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2016)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig (9-1) Lladin, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau hyfforddiAdnoddau Digidol


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Alan Clague
029 2026 5054
alan.clague@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Matt Oatley
029 2026 5054
matthew.oatley@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.