Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lladin

Dewiswch y cymhwyster penrthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaeth


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Alan Clague
029 2026 5054
alan.clague@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Matt Oatley
029 2026 5054
matthew.oatley@wjec.co.uk