Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Byw'n Annibynnol Llwybrau Mynediad

Byw'n Annibynnol

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys unedau i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a humanymwybyddiaeth. Gall canolfannau ddewis defnyddio un maes pwnc i adeiladu'r cymhwyster neu amrywiaeth o feysydd pwmc i roi profiad mwy cyffredinol i ddysgwyr. Bydd gan bob uned ganlyniadau dysgu, amcanion asesu, canllawiau ar y cynnwys, adnoddau, cyngor ac awgrymiadau asesu a fydd yn benodol i'r uned ac yn wahanol i'w gilydd.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael ar lefel Mynediad 2 a 3 a chynigir rhai unedau ar Lefel 1.

Bydd y gyfres o gymwysterau'n cael ei hasesu yn y ganolfan a'i safoni'n allanol.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

TanysgrifiwchNewydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Byw'n Annibynnol Adroddiad Safonwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.