Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, sydd wedi cael ei ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017.

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2026 5137
andy.parker@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Kwai Wong
029 2026 5332
kwai.wong@wjec.co.uk

Dolenni Defnyddiol


Cymwysterau Perthnasol

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.