Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol (o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TAG UG/ Safon Uwch diwygiedig Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol, sydd wedi cael ei ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017.

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Canllaw Addysgu

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Asesiadau TGCh Cymhwysol

Mae'r asesiad TGCh Cymhwysol 2 ar gael ar y wefan ddiogel.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2026 5311
allan.perry@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Hilary Wyman
029 2026 5333
hilary.wyman@wjec.co.uk

Dolenni Defnyddiol


Cymwysterau Perthnasol

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.