Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol (o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TAG UG/ Safon Uwch diwygiedig Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol, sydd wedi cael ei ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017.

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

Manyleb

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol

Canllaw Addysgu

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Asesiadau TGCh Cymhwysol

Mae'r asesiad TGCh Cymhwysol 2 ar gael ar y wefan ddiogel.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2026 5311
Ebostio Allan

Swyddog Cefnogi Pwnc

Hilary Wyman
029 2026 5333
Ebostio Hilary

Dolenni Defnyddiol

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 51937
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

TAG Safon UG-Uwch TGCh Cymhwysol - DPP Ar-Lein (Canolfannau Cymru yn unig)
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.