Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGAU Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, sydd ar gael yng Nghymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Am y Cymhwyster Hwn

Mae gan CBAC Gwrs Byr a Gradd Unigol ac mae 2 uned y cwrs byr yn is-set o'r radd unigol 4 uned. Manylebau yw ein manylebau ac fe'u hasesir gan gymysgedd o arholiadau (40%) ac aseiniadau dan reolaeth (60%) er mwyn darparu cymhwyster hyblyg a chyfoes a fydd yn denu dysgwyr. Mae gwerslyfrau wedi'u cyhoeddi gan Hodder a Folens ynghyd â Chanllawiau i Athrawon, y gellir ei lwytho i lawr yma, i gefnogi'r cyflwyniad.

I ysgolion yng Nghymru, mae CBAC wedi nodi gorgyffwrdd o ran sgiliau rhwng TGAU TGCh CBAC a'r cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru TGCh. Bydd ymgeiswyr sy'n cyflwyno'r Dasg dan Reolaeth Uned 2 yn cwrdd â gofynion y ddau gydag ond ychydig ddogfennaeth ychwanegol.


Asesiad Dan Reolaeth

Gellir llwytho i lawr y Tasgau dan Reolaeth, Cyfarwyddiadau i Athrawon a'r ffeil ddata (uned 2) newydd, i'w cyflwyno yn yr haf 2016 neu'r haf 2017, ar gyfer Uned 2 ac Uned 4 drwy glicio ar y dolenni isod.

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaeth i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2026 5137
andy.parker@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kwai Wong
029 2026 5332
kwai.wong@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU TGCh Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.