Q Menu
< Treforest Conference FacilitiesDyddiadau y daw'r cymwysterau i ben

Bydd TGAU/TAG Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (Cymru) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2020.

Bydd TGAU/TAG Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (Lloegr) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2018Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2026 5137
andy.parker@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kwai Wong
029 2026 5332
kwai.wong@wjec.co.uk