Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Sgiliau Gweithredol

Am y Cymhwyster Hwn

Noder: mae cymwysterau Sgiliau Gweithredol ond ar gael i ganolfannau yn Lloegr.

Cysylltiadau

Allan Perry - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5311
e-bost: allan.perry@wjec.co.uk  

Hilary Wyman - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5333
e-bost:  hilary.wyman@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.