Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Llwybrau Mynediad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGCh Llwybrau Mynediad sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Am y Cymhwyster Hwn

Mae'r asesu'n gwbl fewnol ac mae'r cyrsiau'n hyblyg gyda'r dewis o 40 uned a rhagor.  Gall athrawon ddewis unedau sy'n cydweddu â i gilydd a gellir eu dysgu ochr yn ochr â'u darpariaeth brif-ffrwd, neu gellir addasu'r cwrs gan ddewis unedau i ateb anghenion neu ddiddordebau penodol yr ymgeisydd.

Yn dilyn adolygiad o gymwesterau llwybrau Mynediad, ni fydd yr uned canlynol ar gael yn y cymhwyster hwn o fis Medi 2015: defnyddio dyfeisiau TG symudol - mynediad 3


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2026 5137
andy.parker@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kwai Wong
029 2026 5332
kwai.wong@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Adroddiad Safonwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.