Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Llwybrau Mynediad

Byw'n Annibynnol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGCh Llwybrau Mynediad sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.

Bydd caolfannu sy'n dechrau addysgu ym mis Medi 2015 yn gallu cynnog yr unedau a adolygwyd yn unig, gyda'r dyfarniad cyntaf yn yr haf 2017.

Ar gyfer canolfannu sy'n addysgy'r undeau Llwybrau Mynediad cyfredol eisoes, bydd y dyfarniad olaf yn yr haf 2016.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Am y Cymhwyster Hwn

Mae'r asesu'n gwbl fewnol ac mae'r cyrsiau'n hyblyg gyda'r dewis o 40 uned a rhagor.  Gall athrawon ddewis unedau sy'n cydweddu â i gilydd a gellir eu dysgu ochr yn ochr â'u darpariaeth brif-ffrwd, neu gellir addasu'r cwrs gan ddewis unedau i ateb anghenion neu ddiddordebau penodol yr ymgeisydd.

Yn dilyn adolygiad o gymwesterau llwybrau Mynediad, ni fydd yr uned canlynol ar gael yn y cymhwyster hwn o fis Medi 2015: defnyddio dyfeisiau TG symudol - mynediad 3


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2026 5137
andy.parker@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kwai Wong
029 2026 5332
kwai.wong@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.