Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyniaethau

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster
Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

TGAU Swyddog Pwnc

Andrew Owen
029 2026 5114
andrew.owen@wjec.co.uk

Llwybrau Mynediad Swyddog Pwnc

Phil Star
029 2026 5125
phil.star@wjec.co.uk

TGAU Swyddog Cefnogaeth

Caroline Redman
029 2026 5141
caroline.redman@cbac.co.uk

Llwybrau Mynediad Swyddog Cefnogaeth

Robert Williams
029 2026 5313
robert.williams@wjec.co.uk