Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyniaethau TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGAU Dyniaethau, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr. Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2017. Hoffai CBAC sicrhau canolfannau y bydd athrawon y pwnc hwn yn parhau i dderbyn cefnogaeth lawn tan yr asesiad terfynol.

Am fwy o wybodaeth ar ba gymwysterau sydd yn cael eu diddymu yng Nghymru, ewch i Gylchlythyr 41.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Asesiad dan Reolaeth

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r samplau asesiad dan reolaeth gyflawn i'w safoni yw dydd Gwener 25 Mawrth 2017.

Fel yn 2016, bydd gofyn i ganolfannau gyflwyno'u marciau asesiad dan reolaeth drwy Wefan Ddiogel CBAC o 10fed Mawrth ymlaen. Unwaith y caiff yr holl farciau eu bwydo i mewn a'u cyflwyno, bydd y system ar-lein yn cadarnhau manylion yr ymgeiswyr hynny y mae angen anfon eu gwaith fel rhan o'r sampl. Fel yn 2016, dim ond ar y system ar-lein y bydd manylion cyfeiriad y safonwr ar gael. Gellir eu gweld unwaith y bydd y marciau wedi'u cyflwyno a'r sampl wedi'i chadarnhau.

Mae'r taflenni marciau a'r canllawiau perthnasol (HUM2) ar gael ar dudalen Dogfennau Cysylltiedig. D.S. Nid oes angen llenwi ffurflen HUM1 mwyach.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Andrew Owen
029 2026 5114
andrew.owen@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Caroline Redman
029 2026 5141
caroline.redman@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Dyniaethau Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.