Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lefel 1/2 Llyetygarwch ac Arlwyo (Manyleb B)

Mae Dyfarniad Lefel 1/2 CBAC mewn Lletygarwch ac Arlwyo (VQ) (QAN - 601/4544/4) wedi cael ei gynllunio i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau dysgu am y sector galwedigaethol a'r potensial y gall ei gynnig iddynt ar gyfer eu gyrfa neu astudio ymhellach. Mae fwyaf addas fel sylfaen ar gyfer astudio pellach, gan ddarparu dysgwyr gyda dyfnder craidd o wybodaeth ac ystod o sgiliau arbenigol a chyffredinol fydd yn cefnogi dilyniant at ddysgu pellach ac at gyflogaeth.

Gall cyflogaeth mewn lletygarwch ac arlwyo amrywio o weinyddu, o fod yn dderbynyddion, yn gynorthwywyr arlwyo i gogyddion, rheolwyr gwestai a bar a thechnolegwyr bwyd sy'n gweithio i gadwyni archfarchnadoedd. Mae pob un o'r rolau hyn yn gofyn am addysg bellach a hyfforddiant naill ai drwy brentisiaethau neu addysg bellach ac uwch. Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae fwyaf tebygol o gael e astudio gan fyfyrwyr 14-16 oed mewn ysgolion ochr yn ochr â TGAU.
Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau'r cwrs

Datganiad o Ddiben

Darllenwch datganiad o ddiben Lleytgarwch ac Arlwyo

Diben y CwrsAsesiad Dan Reolaeth

Mae'r asesiad allanol ar gyfer uned 1 (Y Diwydiant Lletygarwch ac Arlwyo) ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel yn yr adran Papur Cwestiynau.


Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2026 5485
sean.williams@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Gemma Edwards
029 2026 5115
gemma.edwards@wjec.co.uk


Related QualificationsNewydd
pdf document logo
Lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.