Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lletygarwch ac Arlwyo TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Lletygarwch ac Arlwyo, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer TGAU Gradd Unigol Arlwyo a TGAU Lletygarwch ac Arlwyo Dwyradd yn ystod haf 2017. Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer TGAU Lletygarwch yn ystod haf 2018.

Mae'n bleser gan CBAC gynnig y cymwysterau canlynol yn eu lle:

 • TGAU Bwyd a Maeth (addysgu o 2016)
 • Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Lletygarwch ac Arlwyo
 • Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Gweithrediadau Digwyddiadau

 • Deunyddiau Cwrs

  Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Adnoddau Digidol

  Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

  Gweld Adnoddau

  Cyn-bapurau

  Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

  Gweld Cyn-bapurau

  Adolygiad Arholiad Ar-lein

  Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

  Ymweld â'r Wefan AAA

  Gwefan Ddiogel CBAC

  Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

  Ewch i'r Wefan Ddiogel

  Tanysgrifiwch

  Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

  Tanysgrifiwch


  Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

  Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

  Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


  Asesiad dan Reolaeth

  Uned 1 - Sgiliau Arlwyo cysylltiedig â pharatoi a gweini bwyd

  Arlwyo: mae'r tasgau hyn yn fyw ar gyfer unrhyw ymgeiswyr sy'n cwblhau'r tasgau asesiad dan reolaeth o fis Medi 2015 i fis Mehefin 2017.

  Mae'r asesiad dan reolaeth wedi'i strwythuro fel a ganlyn:

  Tasg 1 - (20%)

  Tasg 2 - (40%)

  Mae tystiolaeth ffotograffig mewn perthynas â thasg asesu dan reolaeth ar gael.

  Uned 3 - Sgiliau lletygarwch cysylltiedig â digwyddiadau ac achlysuron

  Lletygarwch: tasgau byw yw'r rhain ar gyfer unrhyw ymgeiswyr sy'n cwblhau'r tasgau asesiad hyd at fis Mehefin 2018.

  Tasg Wedi'i seilio ar Ddigwyddiad - (60%)


  e-Asesu

  Mae'n bleser gan CBAC gynnig Lletygarwch ac Arlwyo naill ai fel asesiadau ar bapur neu ar sgrin. I gael gwybod mwy ac i weld diwyg yr arholiadau ar-sgrin, ewch i'r dudalen e-Asesu.


  Cysylltwch â Ni

  Swyddog Pwnc

  Allison Candy
  029 2026 5127
  allison.candy@wjec.co.uk

  Swyddog Cefnogaeth Pwnc

  Gemma Edwards
  029 2026 5115
  gemma.edwards@wjec.co.uk

  Cymwysterau Perthnasol


  Newydd
  pdf document logo
  TGAU Lletygarwch ac Arlwyo Adroddiad Arholwyr Haf 2017
  Lawrlwytho

  Adroddiadau Uwch Arholwyr

  Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.