Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lletygarwch ac Arlwyo

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster
Cysylltwch â ni

Swyddog Pwnc TGAU

Allison Candy
029 2026 5093
allison.candy@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc Lefel 1/2

Sean Williams
029 2026 5485
sean.williams@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Gemma Edwards
029 2026 5115
gemma.edwards@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth E-asesu

Bryn Reynolds
029 2026 5328
e-assessment@wjec.co.uk