Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Economeg y Cartref TGAU

Dewiswch o'r cymwysterau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrsDyddiadau y daw'r cymwysterau i ben

 • Bydd TGAU Economeg y Cartref: Bwyd a Maeth yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2017.Mae cyfle i ailsefyll arholiad yn unig ym mis Ionawr 2018.
 • Bydd TGAU Economeg y Cartref: Datblygiad y Plentyn yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf  yn Haf 2020.
 • Bydd TGAU Economeg y Cartref: Tecstilau yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2018.

 • Cysylltwch â Ni

  Swyddog Pwnc

  Karen Evans
  029 2026 5320
  karen.evans@wjec.co.uk

  Swyddog Cefnogaeth Pwnc

  Tania Lucas
  029 2026 5343
  Tania.lucas@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
TGAU Economeg y Cartref Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.