Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Economeg y Cartref - Datblygiad y Plentyn TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r fanyleb TGAU Economeg y Cartref - Datblygiad y Plentyn sydd ar gael yng Nghymru.

Dyddiad Terfynol
Rydym yn falch o allu cadarnhau estyniad y dyddiad terfynol ar gyfer ein TGAU cyfredol mewn Economeg y Cartref: Datblygiad y Plentyn, yng Nghymru. Rhoddir y dyfarniad terfynol yn 2020. Felly, gall canolfannau barhau i ddefnyddio'r fanyleb gyfredol ar gyfer cyrsiau dwy flynedd hyd at, a gan gynnwys, i'w haddysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2018. Y dyddiad dechrau olaf ar gyfer cyrsiau tair blynedd fydd mis Medi 2017.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r tasgau hyn yn fyw ar gyfer carfannau sy'n dechrau'r fanyleb o fis Medi 2016.

Uned 2 - Astudiaeth Plentyn (30%)

Uned 3 - Tasg yn Ffocysu ar y Plentyn (30%)

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaethl i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Karen Evans
029 2026 5320
karen.evans@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Tania Lucas
029 2026 5343
Tania.lucas@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.