Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Hanes TGAU o 2017

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU Hanes newydd i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2019). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster TGAU Hanes newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC

Adnoddau Hanes

Adnoddau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau HyfforddiDogfen ddrafft gwerslyfr Hodder ar gael

Mae dogfen ddrafft Gwerslyfr Hodder (yn trafod Opsiynau 2B Uned 2: Yr UDA: Gwlad Gwahaniaethau, 1910-1929 a Yr Almaen mewn cyfnod o newid, 1919-1939) ar gael ar y wefan ddiogel nawr. Mae cyfarwyddiadau sut i ddod o hyd i'r ddogfen ar gael ymaCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Dylan Jones
029 2026 5071
dylan.jones@wjec.co.uk

Swyddog cefnogi Pwnc

Greg Lewis
029 2026 5035
greg.lewis@wjec.co.uk


Cymwysterau perthansol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.