Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Hanes

Dewiswch y cymhwyster penrthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc TGAU

Dylan Jones
029 2026 5071
dylan.jones@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc TAG UG/U

Phil Star
029 2026 5125
phil.star@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Greg Lewis
029 2026 5035
greg.lewis@wjec.co.uk