Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Iechyd a Gofal Cymdeithasol TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r fanyleb TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd ar gael yng Nghymru.

Estyn oes cymhwyster

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y dyddiad terfynol ar gyfer ein dyfarniad TGAU a TAG UG/Safon Uwch unigol a dwyradd presennol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael ei ymestyn tan 2020 yng Nghymru, gyda chyfleoedd posibl i ailsefyll yn 2021. Bydd hyn yn golygu bod canolfannau yn gallu parhau i gofrestru ymgeiswyr ym mis Medi 2018 am gyrsiau dwy flynedd neu ym mis Medi 2017 am gyrsiau tair blynedd.

Bydd angen i bob canolfan yng Nghymru ddechrau ar y gyfres ddiwygiedig newydd o gymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Lefelau 1-5, o fis Medi 2019 ymlaen. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar wefan Cymwysterau Cymru neu e-bostiwch healthcarereview@qualificationswales.org


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Asesiad Dan Reolaeth

O fis Medi 2016/2017, dylai pob ymgeisydd ddilyn yr asesiadau dan reolaeth diwygiedig ar gyfer Uned 1 ac Uned 4.

O 2014 ymlaen, noder mai dim ond Uned 2 sydd ar gael i'w harholi ym mis Ionawr.  Mae Unedau 2 a 3 ar gael i'w harholi ym mis Mehefin.

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaethl i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.