Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Iechyd a Gofal Cymdeithasol TAG U/UG

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r fanyleb TAG UG/Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd ar gael yng Nghymru.

Estyn oes cymhwyster
Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y dyddiad y daw'r cymwysterau TGAU gradd unigol a dwyradd a TAG UG/Safon Uwch mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru i ben yn cael ei ymestyn tan 2019. Mae hyn yn golygu bod canolfannau'n gallu parhau i gofrestru ymgeiswyr ym mis Medi 2017 ar gyfer cyrsiau dwy flynedd neu ym mis Medi 2016 ar gyfer cyrsiau tair blynedd.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaethl i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Karen Bushell
029 2026 5092
karen.bushell@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Hilary Wyman
029 2026 5333
hilary.wyman@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Iechyd a Gofal Cymdeithasol Adroddiad Arholwyr Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.