Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth TAG UG/U o 2017

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd Lefel UG/U Llywodraeth a Gwleidyddiaeth i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2018). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster Lefel UG/U Llywodraeth a Gwleidyddiaeth newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch
Arweiniad Oriau Dysgu

Mae holl gymwysterau TAG Safon Uwch yn cael eu cynllunio i gael eu dilyn gan ddysgwyr yn dilyn rhaglen dwy flynedd o astudiaeth yn cynnwys 360 awr o ddysgu dan arweiniad (DDA). Caiff hyn ei adlewyrchu yn ehangder, dyfnder a her y cynnwys bydd dysgwyr yn cael eu hasesu yn eu herbyn. Mae gwerth ODDA ar gyfer cymwysterau rheoledig yn cael eu nodi ar QiW, y gronfa ddata ar-lein o gymwysterau a gyflwynir gan Cymwysterau Cymru. Mae gwerth ODDA yma yn dangos y swm addysgu a argymhellir i gyflwyno'r dysgu angenrheidiol er mwyn cyflawni'r cymhwyster.Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rachel Dodge
029 2026 5302
rachel.dodge@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc

Caroline Redman
029 2026 5141
caroline.redman@wjec.co.uk


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.