Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth TAG UG/U o 2010

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG UG/U Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.


Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Awduro Canllawiau Addysgu: Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae CBAC yn recriwtio awdur i ysgrifennu adnoddau (Canllawiau Addysgu) i gydfynd â'r fanyleb CBAC TAG UG/Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus awduro llyfryn sy'n amlinellu ac yn esbonio agweddau allweddol ar y fanyleb a'r cynnwys pwnc yn fanwl.

Os hoffech ymgeisio, llenwch ffurflen gais a chyflwynwch i'w ystyried adnodd dosbarth a awdurwyd gennych. Gallwch gysylltu â'r Swyddog Pwnc Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Rachel Dodge , i gael mwy o fanylion


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rachel Dodge
029 2026 5302
rachel.dodge@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Caroline Redman
029 2026 5141
caroline.redman@wjec.co.ukCymwysterau perthnasolNewydd
pdf document logo
TAG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.