Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daeareg TAG UG / Safon Uwch (o 2009)

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Newyddion

Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.

UG a Lefel A ( 9-1 ) CBAC Eduqas Daeareg (i'w addysgu o 2017)

Mae CBAC yn datblygu cymhwyster UG a Lefel A diwygiedig ar gyfer Daeareg fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i fersiwn drafft y fanyleb ar dudalen UG a Lefel A Daeareg ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Manyleb Cyfredol

Mae CBAC yn darparu cymwysterau, Daeareg TAG UG/U sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr, a bydd yn parhau i wneud hynny.

Mae Manyleb TAG Daeareg CBAC yn rhoi sail gadarn ar gyfer astudio daeareg ymhellach gan weithredu fel llwybr at yrfa ym maes daeareg. Mae'r Fanyleb yn datblygu safbwyntiau gwyddonol i'r amgylchedd naturiol, gan ehangu'r ddealltwriaeth o'r tirwedd a golygfeydd a gwerthfawrogiad ohonyn nhw. Hefyd mae'n ateb amrediad eang o faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd.

Adnoddau

  • Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gyfer y fanyleb bresennol ar gael yn rhad ac am ddim i staff dysgu ar ein Gwefan Ddiogel.

Marciau Unffurf (GMU)

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w chael yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc - David Evans
Ffôn:029 2026 5478
Ebostio David

Swyddog Cefnogaeth Pwnc - Sophie Gibbs
Ffôn:029 2026 5438
Ebostio Sophie 

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

$eventTitle
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.