Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daeareg TAG UG/Safon Uwch (o 2017)

UG/Safon Uwch Daeareg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymysterau UG/Safon Uwch diwygiedig Daeareg, sydd wedi cael eu hachredu gan Ofqual a'u dynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w haddysgu o 2017. Mae'r cymwysterau hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

 • Safon Uwch: Manyleb
 • UG: Manyleb
 • Safon Uwch: DAE
 • UG: DAE
 • Canllaw Addysgu: yn cael ei ddatblygu
 • Adnoddau'r cwrs

  Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Cyrsiau Hyfforddi

  Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

  Cyrsiau hyfforddi  Cysylltwch â Ni

  Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

  Swyddog Pwnc

  David Evans
  029 2026 5478
  david.evans@cbac.co.uk

  Swyddog Cefnogi Pwnc

  Sophie Gibbs
  029 2026 5438
  sophie.gibbs@wjec.co.uk

  Cymwysterau Perthnasol


  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.