Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daearyddiaeth TGAU (o 2016)

Rydym wedi datblygu manyleb TGAU Daearyddiaeth diwygiedig, wedi'i reoleiddio gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru ac wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Llyfryn Adnoddau Uned 3

Bydd llyfryn adnoddau Uned 3 2018 yn cael ei ddanfon at ganolfannau ym mis Hydref. Plîs sicrhewch fod y ffigyrau rhagarweiniol cywir wedi cael eu nodi er mwyn sicrhau bod y dogfennau yma yn cael eu danfon.



Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Andrew Owen
029 2026 5114
andrew.owen@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Steve James
029 2026 5029
steve.james@wjec.co.uk



Cymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.