Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daearyddiaeth TAG UG/U (o 2016)

Dogfennau Allweddol

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Daearyddiaeth diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


Ymchwiliad Annibynnol Asesiad Di-arholiad 2018

Y dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ymchwiliad Annibynnol yr Asesiad Di-arholiad i'r safonwr yw 23 Mawrth. Anogir canolfannau i gyflwyno gwaith unrhyw adeg ar ôl 10 Mawrth sef y dyddiad byddech yn gallu mewnbynnu eich marciau terfynol.


Datganiad Gwaith Maes 2018

Os gwelwch yn dda, cwblhewch a dychwelwch y Ffurflen Datganiad Gwaith Maes Lefel A cyn gynted â phosib. Rhaid cwblhau'r ffurflen hon erbyn diwedd Mai 2018.


Rhwydwaith Athrawon Daearyddiaeth ar Facebook

Rydym wedi creu Rhwydwaith TAG UG/Safon Uwch Daearyddiaeth ar Facebook i athrawon rannu syniadau, cyngor, adnoddau ac arferion da. Y bwriad ydi i'r rhwydwaith hwyluso cydweithio rhwng athrawon Daearyddiaeth ledled y wlad.

Ymunwch â'r Rhwydwaith


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Erin Roberts
029 2026 5158
erin.roberts@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Steve James
029 2026 5029
steve.james@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Daearyddiaeth Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.