Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daearyddiaeth TAG UG/U (o 2016)

Dogfennau Allweddol

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Daearyddiaeth diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

TanysgrifiwchRhwydwaith Athrawon Daearyddiaeth ar Facebook

Rydym wedi creu Rhwydwaith TAG UG/Safon Uwch Daearyddiaeth ar Facebook i athrawon rannu syniadau, cyngor, adnoddau ac arferion da. Y bwriad ydi i'r rhwydwaith hwyluso cydweithio rhwng athrawon Daearyddiaeth ledled y wlad.

Ymunwch â'r Rhwydwaith


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Erin Roberts
029 2026 5158
erin.roberts@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Steve James
029 2026 5029
steve.james@wjec.co.ukCymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.