Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daearyddiaeth

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaeth


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc TGAU

Paul Evans
029 2026 5114
paul.evans@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc TAG

Erin Roberts
029 2026 5158
erin.roberts@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc - (TGAU, TAG UG/U)

Steve James
029 2026 5029
steve.james@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc - (TGAU Manyleb B)

Robert Williams
029 2026 5313
robert.williams@wjec.co.uk