Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daearyddiaeth TGAU (o 2009)

Mae hen fanylebau TGAU Daearyddiaeth ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymwysterau yma yn ystod haf 2017 gyda threfniadau ailsefyll i'w gadarnhau.
Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Andrew Owen
029 2026 5114
andrew.owen@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc (A)

Steve James
029 2026 5029
steve.james@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc (B)

Robert Williams
029 2026 5313
robert.williams@wjec.co.uk