Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daearyddiaeth TAG UG/U (o 2009)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG Daearyddiaeth, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymwysterau yma yn ystod haf 2017 gyda threfniadau ailsefyll i'w gadarnhau.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


Dosbarth Meistr Daearyddiaeth – Cefnogi Dysgwyr i ddatblygu dull ymholi

Rydym yn cynnal Dosbarth meistr sydd wedi ei anelu at athrawon Daearyddiaeth; Cefnogi dysgwyr i ddatblygu dull ymholi Daearyddiaeth. Mae'r dosbarth meistr yma wedi cael ei gynllunio ar gyfer athrawon Daearyddiaeth ar bob lefel o addysgu, dydi'r cyrsiau ddim yn canolbwyntio ar gynnwys manyleb CBAC yn benodol.

Dosbarth Meistr - Cefnogi dysgwyr i ddatblygu dull ymholi Daearyddiaeth

Bydd pob sesiwn yn canolbwyntio ar addysgu, dysgu ac ysbrydoli myfyrwyr i ymroi a'r pwnc.Rhwydwaith Athrawon Daearyddiaeth ar Facebook

Rydym wedi creu Rhwydwaith TAG UG/Safon Uwch Daearyddiaeth ar Facebook i athrawon rannu syniadau, cyngor, adnoddau ac arferion da. Y bwriad ydi i'r rhwydwaith hwyluso cydweithio rhwng athrawon Daearyddiaeth ledled y wlad.

Ymunwch â'r Rhwydwaith


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Erin Roberts
029 2026 5158
erin.roberts@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Steve James
029 2026 5029
steve.james@wjec.co.ukCymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG UG/ Safon Uwch Daearyddiaeth Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.