Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ffrangeg

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaeth


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc
TGAU & TAG UG/Safon Uwch

Amanda Roberts
029 2026 5045
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
TGAU & TAG UG/Safon Uwch

Candice Dempster
029 2026 5031
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
TGAU & TAG UG/Safon Uwch

Claire Williams
029 2026 5039
languages@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc
Galwedigaethol

Claire Parry
029 2026 5402
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Galwedigaethol

Gillian Wells
029 2026 5422
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cynorthwyol


Monika Mrosek
029 2026 5379
languages@wjec.co.uk