Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ffrangeg TGAU (o 2009)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Ffrangeg, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymwysterau yma yn ystod haf 2017 gyda chyfle i ail sefyll yn Ionawr 2018.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


Asesiad Dan Reolaeth

Uned 2 Siarad & Uned 4 Ysgrifennu


E-Asesu

Bydd yn bosibl i ddisgyblion sefyll yr arholiad TGAU gwrando fel prawf ar-sgrin (dewisol). I gael gwybod mwy am e-asesu, cysylltwch ag Laura Crook ar laura.crook@wjec.co.uk neu 029 20265 328.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Amanda Roberts
029 2026 5045
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth

Candice Dempster
029 2026 5031
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Claire Williams
029 2026 5039
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cynorthwyol

Monika Mrosek
029 2026 5379
languages@wjec.co.uk



Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Ffrangeg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.